top of page

Met welke problematiek
kan een kind worden aangemeld?

Het kind voelt zich niet goed,

het welzijn is verminderd

  • ouders zitten in een moeizaam scheidingsproces

  • er is sprake van problemen of conflicten tussen ouders

  • er is ziekte binnen het gezin

Als er sprake is van sociaal/ emotionele (gedrags)problemen bij het kind

  • het kind wordt gepest

  • het kind heeft moeite zich te handhaven in een groep (op school)

  • het kind neemt te weinig deel aan sociale activiteiten

  • het kind wil niet meer naar school

Het ontbreekt ouders aan de juiste opvoedvaardigheden en 

ze vinden lastig aansluiting

  • ouders hebben het druk met hun eigen problemen

  • ouders zitten niet lekker in hun vel

  • ouders vinden geen ingang bij hun kind en bereiken niet wat ze graag willen bereiken

bottom of page