Wie wij zijn?

Esther familia forte.jpg

Als psycholoog ben ik ervaren in het begeleiden van complexe problematiek binnen gezinnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om conflicten/ onenigheid tussen ouders of moeilijk lopende (echt)scheidingssituaties. Ook kan het zijn dat ouders tijdelijk niet in staat zijn goed te zorgen voor de kinderen omdat zij niet lekker in hun vel zitten, zelf problemen hebben of ziek zijn. Ik begeleid met name de ouders van het kind.
In de afgelopen 10 jaar bemiddelde ik regelmatig bij heftige (echt)scheidingsproblematiek c.q. conflicten na de scheiding op de rechtbank
en deed ik deskundigenonderzoeken voor rechtbank en gerechtshof. Hierbij lag de focus vaak op het zoeken naar meer verbinding tussen ouders onderling en tussen de ouders en de kinderen. Ook bij andere gezinsproblematiek is mijn blik holistisch en worden ouders nauw betrokken bij de begeleiding van het kind. Naast de specifieke vraag van het kind en de ouders, is werken aan meer verbinding en het versterken van de onderlinge band een doel waaraan wordt gewerkt.

Esther Reinders

Als orthopedagoog werk ik eveneens holistisch en streef ik naar optimale verbinding tussen ouders en kinderen. Het creëren en/of versterken van de onderlinge band, op een gezonde manier, staat daarbij centraal. Naast de problemen die bij het kind zijn geconstateerd, kijk ik ook naar de invloed van het gedrag van de ouders op het gedrag van de betreffende kinderen. Waar nodig zal ik ouders handvatten bieden om beter aan te sluiten bij hun kind c.q. het kind te helpen zich beter te voelen en het welzijn van het gezin als geheel te verbeteren. lk heb, na mijn opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, veel ervaring opgedaan bij hulpverlenende instanties, waaronder; Ambiq, het Leger des Heils, Yorneo en vanuit mijn eigen praktijk. Daarnaast ben ik o.a. geschoold in het diagnosticeren en behandelen van complexe problematiek, hooggevoeligheid, krachtgericht werken en complexe echtscheidingssituaties. Door mijn achtergrond als PABO student, ambulant hulpverlener en groepswerker heb ik veel ervaring kunnen opdoen met kinderen, jongeren én gezinnen die vastlopen om hele diverse redenen. Mijn missie is altijd om het kind weer centraal te stellen en samen het kind te helpen zich zo veilig en gezond mogelijk te ontwikkelen.

Chantal familia forte.jpg

Chantal Bergmans

Ina familia forte.jpg

Na dik twaalf jaar werkzaam te zijn geweest in de gedwongen Jeugdhulpverlening, heb ik in 2018 de opleiding tot Kindercoach afgerond en heb ik als Kind- en oudercoach inmiddels in een mooi aantal casussen mogen coachen. Ik heb geen specialisme, maar verdiep mij graag in de problematiek die ik tegenkom. Daarmee verrijk ik ook mijn kennis en kan ik deze weer overdragen. Op deze manier heb ik al kennis mogen opdoen op het gebied van rouwverwerking bij kinderen, autisme en gehechtheid. Daarnaast heb ik een opleiding gedaan tot Relax Kids coach en ben ik Yoga Nidra teacher. Door middel van ontspanning mogen leren en inzicht krijgen in jezelf, daar sta ik voor. Ik zie ieder kind als een uniek wezen dat in het leven mag gaan ontdekken waar het goed in is en waarin het wil leren. Graag ondersteun ik daarbij op verschillende manieren; door middel van gesprekken, maar ook er op uit gaan, spelenderwijs ontdekken wie ze zijn, maken deel uit van hoe ik te werk ga.

Ina Jansen

Al bijna 25 jaar werk ik met kinderen en sinds 2014 doe ik dat als kindercoach. Ik vind het fijn om onderdeel uit te maken van het team van Familia Forte en daarnaast in mijn eigen praktijk te werken.

Als er in een gezin of op school dingen niet goed lopen, reageren kinderen
daar op.
Het ene kind wordt stil of verdrietig, het andere juist boos of brutaal. Ook kunnen er leer- of gedragsproblemen ontstaan, of moeilijkheden met slapen of concentreren. Als we ontdekken wat het kind echt nodig heeft, kan het lastige gedrag of het probleem weer verdwijnen.

Ik heb veel ervaring met hoe kinderen goed kunnen omgaan met hun emoties. Daarnaast kan ik kinderen helpen om weer meer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun omgeving. In de coachsessies kunnen we knutselen, spelen, wandelen en oefeningen doen en ondertussen praten en dingen ontdekken. Het is fijn om te merken dat kinderen dan weer beter in hun vel komen te zitten en er weer meer verbinding komt tussen ouders en kinderen.

Linde Familia forte.jpg

Linde Hakenberg

Begeleiding van ouder en kind met inzet van dieren, bij verwerking van echtscheiding, (traumatische) verlieservaringen of andere life events.

jijbenttop logo.png

Het Omgangshuis stelt zich ten doel om een omgangsregeling tussen een kind en zijn niet verzorgende ouder (evt. opa, oma) te faciliteren en hen te begeleiding in een huiselijke omgeving.

omgangshuis drenthe.png