top of page

Wie wij zijn

ESTHER FAMILIA FORTE4-01.png

Als psycholoog ben ik ervaren in het begeleiden van complexe problematiek binnen gezinnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om conflicten/ onenigheid tussen ouders of moeilijk lopende (echt)scheidingssituaties. Ook kan het zijn dat ouders tijdelijk niet in staat zijn goed te zorgen voor de kinderen omdat zij niet lekker in hun vel zitten, zelf problemen hebben of ziek zijn. Ik begeleid met name de ouders van het kind.
In de afgelopen 10 jaar bemiddelde ik regelmatig bij heftige (echt)scheidingsproblematiek c.q. conflicten na de scheiding op de rechtbank en deed ik deskundigenonderzoeken voor rechtbank en gerechtshof. Hierbij lag de focus vaak op het zoeken naar meer verbinding tussen ouders onderling en tussen de ouders en de kinderen. Ook bij andere gezinsproblematiek is mijn blik holistisch en worden ouders nauw betrokken bij de begeleiding van het kind. Naast de specifieke vraag van het kind en de ouders, is werken aan meer verbinding en het versterken van de onderlinge band een doel waaraan wordt gewerkt.

Esther Reinders

Als orthopedagoog werk ik systeem- en oplossingsgericht, waarbij het kind centraal staat. Naast het kind staan en mee denken met het kind.
Ontdekken en ervaren wat het kind voelt, ervaart, denkt of wil uiten.
Hierin ondersteun en begeleid ik het kind, maar zet ik het kind ook in
zijn of haar kracht zodat het kind zich veilig en optimaal kan
ontwikkelen. Daarnaast kijk ik ook naar de invloed van het gedrag of houding van de ouders op het gedrag van de kinderen. Hierbij probeer ik zo goed mogelijk en waar nodig de vertaalslag voor en naar ouders te maken. Binnen Familia Forte begeleid ik voornamelijk kinderen of begeleide omgangen.


Naast het werk dat ik bij Familia Forte doe ben ik nog werkzaam bij een
ambulante huplverleningsorganisatie zowel voor jeugd als volwassenen.
Hier draag ik overstijgend zorg voor het zorgproces en voer ik de
diagnostiek uit. Hiervoor heb ik ervaring opgedaan bij een andere ambulante hulpverleningsorganisatie in de functie van orthopedagoog, maar in complexe situaties nam ik ook de begeleiding voor mijn rekening waardoor ik ook in de praktijk ervaring heb.

MAAIKE HOEKSTRA.png

Maaike Hoekstra

Begeleiding van ouder en kind met inzet van dieren, bij verwerking van echtscheiding, (traumatische) verlieservaringen of andere life events.

Het Omgangshuis stelt zich ten doel om een omgangsregeling tussen een kind en zijn niet verzorgende ouder (evt. opa, oma) te faciliteren en hen te begeleiding in een huiselijke omgeving.

jijbenttop logo.png
omgangshuis drenthe.png
bottom of page