top of page

Gesprekgroepjes

Werken aan jezelf en aan de verwerking van je scheiding

Er is waarschijnlijk veel gebeurd in de afgelopen periode in je leven. De beslissing om te scheiden komt niet zomaar uit de lucht vallen en als je van je partner te horen hebt gekregen dat hij/ zij van jou wil scheiden, dan kan dat als donderslag bij heldere hemel zijn gekomen of juist een lange, slepende voorgeschiedenis hebben gehad. In alle gevallen moet er bij een scheiding veel geregeld worden en heeft een scheiding vaak veel impact op jezelf en op je naasten. Het is dan een poos overleven, alles zo goed mogelijk zien te regelen, naast je werk, je privéleven en de drukte van alledag.

 

Het kan dan een goede stap zijn je een poosje op jezelf te bezinnen, de scheiding te verwerken en te onderzoeken hoe je de situatie zo goed mogelijk voor jezelf en je omgeving in goede banen kunt leiden.

Familia Forte achtergrond logo grijs

Vaak heb je het als alleenstaande ouder drukker dan voorheen en zul je merken dat je te weinig aan jezelf toe komt. Het kan dan fijn zijn op een vast tijdstip met anderen van gedachten te wisselen, je op jezelf te bezinnen en wat steun en soms advies te krijgen als het bijvoorbeeld gaat over je kinderen in de huidige situatie, over de communicatie met je ex partner, eventuele nieuwe partners, financiële zaken die een negatieve invloed hebben op jezelf en op je dagelijks leven, enzovoort.

Op een vast tijdstip, eens in de twee weken, vinden de bijeenkomsten in kleine groepjes plaats in Groningen en Assen,

onder leiding van een ervaren psycholoog. Al 15 jaar werkend met complexe scheidingssituaties, voorheen als forensisch mediator en deskundige bij de rechtbank Noord Nederland en momenteel als psycholoog en bemiddelaar voor Familia Forte.

Voor wie:

Gescheiden mannen en vrouwen, die nog problemen ondervinden door de scheiding.

 

Wanneer:

Iedere woensdagmiddag vinden de bijeenkomsten plaats, voor gescheiden mannen in de even weken en voor gescheiden vrouwen in de oneven weken.

 

Bij aanmelding vindt er eerst een individueel intakegesprek, duur: ongeveer een uur, waarin je kunt vertellen welke problemen je ervaart en wat je nodig hebt, ook is het gesprek bedoeld om kennis te maken en te ervaren of er voldoende een klik is. En tenslotte wordt er samen bekeken of de onderwerpen waar jij mee zit, passen in het traject.

 

Start:

In Groningen gaan de bijeenkomsten voor mannen van start op woensdag 13 september en op woensdag 20 september gaan de bijeenkomsten voor vrouwen van start. Het tijdstip zal nog nader worden bepaald. Vòòr 10 september vindt het individuele intakegesprek plaats, om samen te bespreken of je baat zult hebben bij een dergelijk traject.

In Assen starten de bijeenkomsten voor mannen op donderdag 14 september in de even weken en voor vrouwen op donderdag 21 september in de oneven weken, het tijdstip zal nog nader worden bepaald

 

Kosten: de kosten voor deelname aan de sessies bedraagt 65 euro per sessie (van anderhalf uur), voor 6 bijeenkomsten is het bedrag in totaal: 390 euro, inclusief het individuele intakegesprek voorafgaand aan de gespreksgroep en inclusief BTW. Het individuele intakegesprek vooraf wordt niet in rekening gebracht als na dat gesprek wordt besloten niet deel te gaan nemen aan de gespreksgroep. 

 

Voor wie en wat voor type problemen?

  • Voor iedereen die een scheidingssituatie mee heeft gemaakt (korter of langer geleden) en het gevoel heeft dat de problemen die hij/ zij ervaart te maken hebben met deze scheidingssituatie

  • Een moeizame communicatie met de ex partner zijn

  • Kinderen die moeite hebben met de scheiding

  • Problemen die je ervaart door het gedrag van je ex partner of door de onderlinge communicatie

  • Voor iedereen die door de scheidingssituatie minder aan zichzelf toe komt, het gevoel heeft uit balans te zijn en erachter wil komen wat helpt om weer in evenwicht te komen, zichzelf te hervinden

  • Opgeslokt worden door het alleenstaande ouderschap wel of niet in combinatie met werk of andere zorgtaken

  • Gedrag van kinderen dat veel energie van je vergt en je uit balans kan brengen

  • Te weinig aan jezelf toe komen, het gevoel hebben geen tijd voor jezelf te hebben

 

 

Waarom mannen en vrouwen groepen?

Mannen en vrouwen lopen veelal tegen eigen specifieke dingen aan na een scheiding. Toch zijn er ook overeenkomsten in de problematiek van vrouwen na scheiding en mannen na scheiding. Daarnaast kan het fijn zijn deze open te kunnen bespreken met elkaar, zonder het gevoel te hebben iets tegen vrouwen of mannen in z’n algemeenheid te zeggen.

bottom of page