top of page

Samengesteld gezin

Je hebt een nieuwe partner, waar je mee samen bent gaan wonen. Het kan dan heel lastig zijn als het tussen jou en de kinderen van je partner wat minder goed loopt, of tussen jouw partner en jouw kinderen minder goed loopt of dat de klik er niet is tussen jouw kinderen en de kinderen van je nieuwe partner.

 

Er kan hierdoor ook onenigheid tussen jou en je nieuwe partner ontstaan, wat je erg bezig kan houden en wat veel energie kost.

 

Samen praten met een buitenstaander kan dan een manier zijn om wat afstand te creëren, samen naar de situatie te kijken en de problemen die er zijn te ontrafelen. Dit kan alleen of samen met je partner. Je eigen reacties en die van je partner kunnen onder de loep worden genomen en samen kan worden bekeken hoe de sfeer thuis verbeterd kan worden.

Ook kan er door de psycholoog met de kinderen worden gesproken, die zich soms gemakkelijker uiten richting een buitenstaander dan richting eigen ouders of de nieuwe partner van één van de ouders.

 

Ook ouder kind gesprekken zijn soms goed, om te kijken hoe het kind zich gemakkelijker uit kan spreken richting de betreffende ouder, zodat onderhuidse problemen of ergernissen op tafel komen. Soms is het behulpzaam eventueel afspraken op papier te zetten om op die manier het gezinsleven in rustiger vaarwater te krijgen en de sfeer te verbeteren.

 

Kosten:

Een verwijzing voor de gesprekken kan worden aangevraagd bij de huisarts of bij een WIJ team Groningen of een Gebiedsteam in de provincie Groningen. Bij toewijzing zijn de gesprekken die worden gevoerd kosteloos.

bottom of page