top of page

Onze handelswijze

We starten met een intakegesprek, waarbij er zowel met de ouders als met het kind wordt gesproken. In een aantal situaties praten we ook met de eventuele andere kinderen van het gezin, om een completer beeld van de gezinssituatie te verkrijgen.
Indien nodig wordt er ook met andere belangrijke betrokkenen, zoals school en/of overige hulpverleners en/of steunfiguren uit het netwerk gesproken.

 

Vervolgens stelt Familia Forte een behandelplan op, dat met ouders  en de betrokken kinderen wordt doorgesproken en afgestemd. Als beide ouders akkoord zijn met de inhoud van het plan, kan de begeleiding van start gaan. Kinderen ouder dan twaalf geven mede toestemming en vanaf 16 jaar is enkel de toestemming van het kind voldoende.
 

Tijdens de inzet van Familia Forte wordt er samen gewerkt met andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin. Waar nodig worden overige disciplines ingeschakeld of kan er worden doorverwezen. Dit om het gezin zo goed mogelijk te kunnen helpen.

bottom of page